Identita: Peter & Heidi

Kompletné vypracovanie korporátnej identity pre švajčiarsku firmu Peter & Heidi.