Generali


Kampaň: Nespoliehajte sa na zázraky

Online kampaň Nespoliehajte sa na zázraky s dvomi spotmi pre podporu vnímania značky Genertel.

Zahŕňa:

  • Microsite
  • Vizuály
  • Spoty
  • Bannery

Strýco Vinco

Rýchly Robert