Ideadeposit


Riešenie: Transparentný poslanec

Korporátna identita a vypracovanie online portálu pre klienta Transparentný poslanec.